Tidligere var dette Meldal Sparebanks nettside. I dag finner du Orkla Sparebank på orklasparebank.no.

Banker i Norge

Den desidert største banken i Norge heter DNB. Tidligere het den Den norske Bank og ble forkortet DnB, men nå er det altså bare initialene som gjelder. Banken er helnorsk i den forstand at den er et resultat av sammenslåinger av en rekke norske banker. Stammen er det som i sin tid het Den norske Creditbank -DnC som etterhvert ble fusjonert med sparebankene i Oslo som før fusjonene hadde gått sammen og kalte seg blant annet Sparebanken NOR og ABC-bank.

Så kom Postbanken til, så det er ikke rart at DNB er blitt en dominerende aktør på det norsk markedet. Litt for stor vil nok mange mene. Etter den dramatiske bankkrisen kom staten inn på eiersiden og eier idag drøyt en tredjedel av banken.


Den neste største banken i Norge er etter alt å dømme Nordea (der Kreditkassen utgjør den opprinnelige stammen) som ikke lenger er en norsk bank, men som fra sitt hovedkontor i Stockholm (som forresten er vedtatt flyttet til Helsinki for å spare skatt) driver bankvirksomhet over hele Nord-Europa.

Den tredje store forretningsbanken i Norge er Danske Bank, som som navnet antyder heller ikke egentlig er en norsk bank, men bankens norske virksomhet er en videreføring av det som het Fokus bank og som hadde sitt hovedkontor i Trondheim.

Men man kan jo ikke snakke om norske banker uten også å nevnte de store antall sparebanker vi har i dette landet. Ettersom de fleste er ganske små har de inngått allianser for sammen å sterkere i konkurransen om kundene. Sparebank1-alliansen er en slik.